Patanjalijeva Niska o yogi, Krešendo, Osijek, 2019.