ISKUSTVO YOGE Uvod u filozofiju i praksu viniyoge, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.